مواد مغذی دانه ها در خوراک دام

منشاء بخش عمده خوراک های مورد استفاده در پرورش دام گیاهی می باشند. گیاهان با استفاده از انرژی خورشید و فتوسنتز قادر به ساختن مواد مغذی مورد نیاز خود هستند و مواد مغذی تولید شده را در جهت ایجاد اندام

تاثیر مصرف گلوکوز در مواد غذایی

کاربرد شربت گلوکز قنادی چیست؟ در قنادی ها از گلوکز با DE=38 تا ۴۲ استفاده می شود. وجود گلوکز در این مواد موجب جلوگیری از کریستالیزه شدن ساکارز می شود که در نتیجه مانع از خشک شدن فرآورده می گردد.

تولید نشاسته به روش آسیاب مرطوب

نشاسته از پرکاربرد ترین فرآورده های انواع غلات که هم در صنایع غذایی و هم در دیگر صنایع به منظور افزایش بهبود کیفیت کالای تولید مورد استفاده بسیار قرار می گیرد و انواع صنعتی آن نیز با کاربردهای متنوع در