ارتباط با ما

آدرس ایمیل:

Info@comeonco.com


کانال تلگرام نهاده های دامی:
kaamaanco )     https://t.me/kaamaanco@)

 

مدیر عامل- جناب آقای مهندس نوروزی    ۰۹۱۲۷۸۱۳۷۲۱

واحد فروش نهاده های دامی – همراه    ۰۹۱۰۷۴۶۱۰۰۶   —-   ثابت   ۰۲۸۳۳۳۷۰۱۶۶ – ۰۲۸۳۳۳۷۰۱۰۶

واحد فروش نشاسته –            همراه    ۰۹۱۹۹۵۷۹۲۷۹

واحد فروش گلوکوز –               همراه    ۰۹۱۰۰۴۷۵۴۳۳

دفتر قزوین: خیام شمالی، طبقه فوقانی بانک سرمایه، واحد ۸
تلفن: ۰۲۸۳۳۳۷۰۱۰۶ فکس: ۰۲۸۳۳۳۵۲۷۰۳