فروکتوز ۹۰

شربت غنی از فروکتوز (۹۰%)  یا HFCS 90 که حاوی ۹۰% فروکتوز است و عمدتاً در تولید مرباها – شربت ها و ژله ها مصرف می شود

.استفاده از فروکتوز، باعث ماندگاری بالاتر محصولات، ممانعت از شکرک زدن، شیرینی خوش طعم، شکل گیری و قالب گیری مناسبتر محصولات، حذف برخی مراحل تولید و در نتیجه هزینه کمتر، زمان تولید کوتاهتر و بهره وری بالاتر می گردد.