مصارف جوش شیرین در تغذیه دام و طیور

مصارف جوش شیرین در تغذیه دام و طیور

مصارف جوش شیرین در تغذیه دام و طیور

جوش شیرین (یا بی‌کربنات سدیم) با فرمول NaHCO۳ یکی از نمک‌های سدیم در ترکیب با کربنیک اسید است که تنها یک هیدروژن اسیدی این ترکیب با سدیم جایگزین شده است.

ادامه مطلب