نشاسته

نشاسته به عنوان یکی از مواد اولیه حیاتی صنعت، مصرف گسترده ای در صنایع مختلف دارد. از همین رو بخش عمده ای از کشاورزی در کشورهای مختلف، به تولید ذرت، گندم ، جو، سیب زمینی و سایر دانه ای نشاسته ای تخصیص یافته تا ماده اولیه جهت تولید این محصول حائز اهمیت آماده گردد.

نشاسته های تولید شده از هر یک از منابع فوق، دارای شرایط فیزیکی و شیمیایی خاصی است که در کارخانجات مختلف بنا به نیاز مصرف می گردد.

نشاسته در گرید های مختلف جهت مصارف متفاوت تولید می گردد:

نشاسته خواراکی

نشاسته صنعتی (خام)

نشاسته دارویی

نشاسته های اصلاح شده

 

شرکت کامان به صورت تخصصی آماده تامین نشاسته به عنوان ماده اولیه این صنایع بوده و می تواند با توجه به کاربرد مورد انتظار هر صنعت از این ماده ، مشاوره لازم ارائه نموده و نشاسته مناسب را ارسال نماید.

تفکر اعضای این مجموعه، حمایت از تولید کننده و کمک به چرخش چرخهای صنعت است، لذا در حد توان، انعطاف لازم برای بهره گیری از امکانات موجود را در دستور کار خود قرار داده است.

این شرکت ضمن فروش گسترده به کارخانجات در استانهای مختلف، در حال صادرات انواع نشاسته به چندین کشور می باشد.